Leder i Driva

Klimaregnskap

llustrasjon: Alf Ivar Bruseth 

Meninger

Hydro har satt en klar strategisk grønn retning mot 2025. Selskapet, som har Europas største aluminiumsanlegg på Sunndalsøra, har som mål å styrke sin posisjon innen lavkarbonaluminium. Samtidig vil selskapet utforske nye vekstmuligheter innen resirkulering og ny energi.