Leserinnlegg

Sak Kommuneplanens samfunnsdel – høringsuttalelse

Leder Nesset Pensjonistforening, Einar Olsen.  Foto: Sigmund Tjelle

Meninger

Nesset Pensjonistforening viser til høringssvar fra kommunens eldreråd.
Vi støtter eldrerådets uttalelse og vil understreke følgende:

1. Antall eldre i vårt samfunn øker sterk de neste 15 årene. Slik Nesset Pensjonistforening ser det, er dette både en gledelig og i stor gra en forventet utvikling, men vi ser også at økningen representerer utfordringer for kommunesektoren som må tas på alvor.

2. I kjennemerket for en god kommune for innbyggerne, er trygghet og tillit to viktige forhold som må være tydelige og godt synlige. Kommunens innbyggere må uansett hvor de måtte bo innenfor kommunen, føle trygghet for at kommunen vil yte gode og tidsriktige tjenester.

Intensjonsavtalen som ble inngått mellom de tre tidligere kommuner ble en viktig del av grunnlaget for å få tilstrekkelig flertall for å bygge vår nye kommune, avtalen representerer en vesentlig del av selve grunnmuren for vår nye kommune. Dette må ikke glemmes. Nesset Pensjonistforening vil sterkt anbefale at denne viktige avtalen blir gjort tydelig og synlig i det videre planarbeidet.

6470 Eresfjord 13. april 2021
Nesset Pensjonistforening

Einar Olsen, leder

Mellvin Steinsvoll, sekretær