Leserinnlegg

Eldreomsorg i Rindal

Helene M. Nergård som nummer tre fra venstre. Her sammen med Eivind Hasle, Johanne Valsø Lervik, og Styrkår Brørs, fotografret i forbindelse med det første møtet i Senioruniversitetet.  Foto: Rita Aarnes

Meninger

«I Rindal er de føre var», ja det er overskriften i avisa Sør-Trøndelag lørdag den 24. april. Rindal får skryt for at de kjøper plasser til utskrivningsklare pasienter fra sykehus. De kjøper plasser i Rennebu, og med dette «sparer» de 2.217 kroner pr. døgn. Å ha utskrivningsklare pasienter liggende i sykehus koster 5.167 kroner pr døgn. I Rennebu kjøper Rindal plasser for 2.950 kroner. Jeg håper det er journalisten som skryter, for dette er ikke noe vi i Rindal bør være stolte av. Hver kommune bør ha plass til sine egne, både eldre og yngre som skrives ut fra sykehus. I nærmiljøet har pasienten familie og kjente, og det betyr ekstra mye når man er syk.

I dag har Rindal helsetun 12 langtidsplasser, 7 i skjermet enhet og 5 korttidsplasser, til sammen 24 plasser. Nedbygging av sykehjemsplasser er vedtatt av sentrale og lokale politikere. Det er billigere å ha folk i omsorgsbolig enn i sykehjem. Vi i Rindal pensjonistlag forstår det, men den dagen pleiebehovet er stort, er det bare sykehjemsplass som er godt nok.

Derfor ser Rindal pensjonistlag med bekymring på at planleggingen framover ikke innebærer flere sykehjemsplasser i Rindal. I planen for nybygg og rehabilitering av Rindal helsetun er det planlagt 8 plasser med heldøgns omsorg i omsorgsbolig, 7 i skjermet enhet for demente, 8 korttidsplasser og 4 sykehjemsplasser. Dette blir 27 plasser, -og det kalles heldøgnsplasser. Men vi gjentar, 4, fire, sykehjemsplasser!

Vi roper varsko og håper at Rindal kommune i framtida blir i stand til selv å ta vare på sine egne eldre og syke.

Rindal, 27.04.2021

Rindal pensjonistlag

Helene M. Nergård