Meninger

Barnehage i Fagerhaugan

I påska løp Odd Edøy ett døgn på Sande stadion og i Fagerhaugan (i bakgrunnen) og samlet inn penger til Barnekreftforeninga. Nå foreslås området som område for ny barnehage.  Foto: Tina Fløystad

Meninger

Jeg ser til min forbauselse at det foreslås å legge en ny barnehage i Fagerhaugan. Som lærer og gymlærer på Sunndal vidaregåande skole i 40 år har jeg sett hvordan stadig mer trafikk har gjort skoleveien til en utrygg skolevei. Dette er kanskje grunnen til at så mange kjører sine barn til skolen. Dette skaper ytterligere press på området.

I tillegg er Fagerhaugan et område som brukes av barneskole, ungdomskole og videregående skole daglig. Gymtimene legges ofte til dette fine område. Det er også mye brukt av som rekresjonsområde året rundt av folk som bor i nærmiljøet.

En barnehage plassert her vil øke de trafikale problemene og forminske det fine rekreasjonsområde som Sunndalssamfunnet så sårt trenger.

Ved å plassere en barnehage i Bjørgsgata unngår man presset på skoleveien til 3 skoler og det vil gjøre at folk i sentrum sykler eller går med sine barn til barnehagen. Det sparer miljøet.

Jeg håper kommunestyret innser at det er nok press på Fagerhaugan og det MÅ ikke plasseres en barnehage der i tillegg.

Bente M Petersen Sande