Leder i Driva

Et felles veiløft

Illustrasjon: Alf Ivar Bruseth 

Meninger

Styret i Todalsfjordprosjektet er i gang med arbeidet. Styret har hatt møter med den største eieren, Møre og Romsdal Fylkeskommune, og har hatt sitt første styremøte. Fylkeskommunen har tatt på seg hovedansvaret for planarbeidet i Todalsfjordprosjektet framover. Styret i Todalsfjordprosjektet skal jobbe med å få til best mulig finansiering. Milepælsplan skal fylkeskommunen og styret utarbeide sammen senere. I tillegg skal en ny daglig leder på plass.