Leserinnlegg

Svar til OO-lederens kritikk av SP og SV sitt standpunkt

Kari Marie Jenstad, kommunestyremedlem Sunndal Senterparti.   Foto: Ingrid Ellevset

Meninger

Lederen i OO utvalget i Sunndal konkluderer med at Sunndal SP og Sunndal SV har konkludert i saken om skole og barnehagestrukturen.

Vi har ikke konkludert, dette er en svært stor sak der vi har valgt å fortelle hva vi mener om framtida for skolene og barnehagene i grendene i Sunndal. Det er viktig for oss, og ikke minst for de som venter på beslutningen som blir gjort av oss politikere utpå høsten. Vi vil synliggjøre at vi er til å stole på, og vi skal jobbe hardt for å sikre oppvekstsenteret på Gjøra, skolen på Løykja og Tredal barnehages avdeling i Øksendal i framtida. Det står i valgprogrammet vårt, og det må være fritt for oss å ytre hva vi mener. Vi ønsker ikke dra rundt på møter å bare være stille eller ytre oss i generelle, vage ordelag når vi blir utfordret av innbyggerne. Dette er et være eller ikke være for mange innbyggere i Sunndal, og folk er svært bekymret.

Arbeiderpartiet har selv konkludert på mye ved å ikke bli med på en utredning av et nytt alternativ på Sande. Alternativet fikk aldri en sjanse, politikerne i posisjon dro slutninger uten at noen fagmyndighet hadde uttalt seg. De ble kalt en omkamp, det mener vi er noe som skjer når en har tapt. Vi stemte på lokaliseringen i sentrum ved Bjørgsgate, og har således ikke tapt. Men det må vær lov å se ting på nytt når likevel hele strukturen skal behandles. Slik ble det ikke, fordi Ap hadde konkludert.

Så vil jeg si litt om atferd:

På siste kommunestyremøte var mobbing et tema som engasjerte. Det er bra, men... hva skjer når noen i salen rister på hodet av Maja Sollids meningsytring ang. alternativ plassering av sentrumsbarnehagen på Sande i samme møte? Eller at avisa Driva siterer lederen i OO;

"men rister på hodet av SV og Sp: - Respektløst overfor innbyggere"

når noen av oss velger å fortelle de vi mener om framtida for skolene og barnehagene i grendene. Er det greit? Jeg synes det er respektløst. Maja Sollid kommenterte hendelsen fra talerstolen og ba vedkommende slutte. Det er trist å registrere at vi ikke er ikke stort bedre vi politikere heller.

Avslutter med å sitere OO lederen enda gang: "Hva er det som skjer?"

Kari M. Jenstad

kommunestyremedlem Sunndal Senterparti


Skal oppvekstsentret på Gjøra bestå?

OO-lederen vil ikke uttale seg, men rister på hodet av SV og Sp: - Respektløst overfor innbyggere

Leder av Oppvekst- og omsorgsutvalget i Sunndal, Aps Janne Merete Rimstad Seljebø, rister på hodet over at SV og Sp har konkludert om den framtidige barne- og skolebruksplana.