Signert Svein Sæter:

På fisketur med Olav den hellige

Her eg står og kastar forgjeves etter laksen, er det ei trøst at Olav den hellige gjorde akkurat det same.

Illustrasjon: ALf Ivar Bruseth 

Meninger

Eg fiskar med alt. Med mark og sluk og fluge, alt etter kva eg har tru på. Eller kva eg trur at laksen trur på, for å vera heilt korrekt.