Leserinnlegg

Om gass, panikk og en leders holdning til folks reaksjoner!

Synnøve Almås Harstad 

Meninger

Det er med en stor panneklask jeg leser uttalelsene til Mats Borgersen, daglig leder i Ductor Sunndal.

Han går hardt ut med å snakke nedsettende om motstandernes skepsis og frykt. Han kaller det panikk og beskriver at den kommer fra manglende erfaring og kunnskap. Borgersen sier at aksjonsgruppa har VALGT å bygge sin sak på ubegrunnet frykt.
Her må du vente litt Borgersen!
Mener du at du vet alt om kunnskapsnivået til beboerne på Sunndalsøra? På hvilket grunnlag kan du uttale deg her? Er det mangel på kunnskap hos deg som gjør at du kan uttale deg om andre på en så nedrig måte?
Ta deg nå et magadrag og tenk litt på dette.

Sunndalingene har ingen ubegrunnet frykt eller panikk. Kanskje du ikke er klar over de årelange utslippene og forurensningene sunndalingene har blitt utsatt for? En ting er tillært teoretisk kunnskap man mann kan lese seg opp på, noe jeg er helt sikker på at mange i aksjonsgruppa er kompetente nok til å få til. En annen ting du ikke må glemme er den erfarte kunnskap et menneske sitter på, og dette skal en ikke kimse av.
Her gjøres en genistrek av en tabbe, daglig leder Borgersen alltid vil bli husket for.
Han gjør det i alle fall ikke lettere for seg selv og firmaet å etablere seg på Håsøran med slike holdninger. Jeg har i en mangeårig kamp mot deponiet på Raudsand sett akkurat samme ovenfra og ned holdning til beboere som blir berørt og ser at biogass saken, med dens kompleksitet, ikke blir noen unntak i denne serien. Kanskje vi kan kalle det sesong 2?
Jeg har erfaring fra det å leve med luktproblematikk fra nabotomten i en årrekke. Dette er ikke noe jeg unner noen.

Penger og makt!
Videre går bedriften ut og reklamerer for hvor mye penger de skal legge ned i prosjektet, som om folk da skal bøye hodet og vise enda mer respekt for utbyggingen. Dette fremstilles som en nærmest garanti for at firmaet kommer til å overholde lovnader som er slengt ut i trykt presse og at det ikke skal være merkbart at de etablerer seg.

Å garantere!
Hvordan kan det garanteres at det ikke blir et luktproblem? Erfaringene fra biogassanlegg sier noe annet. Vedlikeholdsarbeidet kan medføre lukt. Selv om bedriften varsler på forhånd så kjennes lukten uansett. Ductor kan også opplyse om at det ikke vil bli prosessert slakteavfall og at det ikke vil bli tatt inn på et senere tidspunkt. Hva står i søknaden?
I deponisaken sa utbygger at om motstanden blir stor så blir det ikke deponi. Motstanden ble enorm og utbygger brettet bare opp ermene og fortsatte sin kamp for å få godkjent sine planer.

Regelverk!
Regelverket i Norge er alt for slapt, men det høres selvfølgelig fint ut at Ductor kan garantere at de enten utbedrer eller stenger ASAP om de ikke kan overholde krav.
Slik fungerer det altså ikke. Det er akkurat det samme miljødirektoratet som bestemmer på Sunndalsøra som på Raudsand. Her har bedrifter fått pålegg som direktoratet selv ikke har fulgt opp. Passer det ikke firmaet å gjøre som kravet tilsier, så slipper de unna med en enklere løsning. Eksemplene finnes det mange av.

Transport og utslipp!
Det er ikke bare biogassanlegget som kommer med utslipp. Her må det tenkes på hva transporten vil medføre.

Så tilbake til det med tillit og et godt samarbeid.
Om daglig leders mål er å få til et godt samarbeid med befolkningen bør han ha en annen tilnærming til de han vil overbevise. Undervurder aldri kunnskapsnivået til motstanderen. Å handle på denne måten er en hersketeknikk som ikke passer inn i et nært og godt samarbeid.

Så til politikerne!


Tenk dere om fem ganger før dere godkjenner reguleringsplanen. Still dere disse spørsmålene før dere kan gå til avstemming:
- Vet jeg hva reguleringsplanen innebærer og hva den kan bety for fremtidige planer?
- Skjer ting i riktig rekkefølge?
- Har jeg lyttet nok til ALLE parter?
- Tar jeg min beslutning på riktig grunnlag?
- Hva lovet partiet ved sist valg?
- Holder jeg det vi har lovet velgerne?


Synnøve Almås Harstad