Leserinnlegg

Større ambisjoner for kommunene

Ståle Refstie (Ap).  

Meninger

Tirsdag den 15. juni behandles Kommuneproposisjonen for 2022 i Stortinget. Her presenterer den blå regjeringen sin politikk og sitt økonomiske opplegg for kommunene til neste år. Det kan høres teknisk og kjedelig ut, mener viktig for oss alle. Fordi det er i kommunene at de viktigste offentlige velferdstjenestene skapes, slik som barnehage, skole, eldreomsorg, helsetjenester og andre sentrale kommunale tjenester som er nær oss. Tjenester til barn, unge og eldre som bør styrkes i årene framover. Ikke svekkes.

For neste år, foreslår den blå regjeringen å øke kommunenes såkalte samlede frie inntekter med mellom 2 og 2,4 milliarder kroner. Det kan høres mye ut, men spises opp av økte utgifter til pensjon, befolkningsendringer, underfinansierte oppgaver og underliggende kostnadsvekst. Slik har det vært i flere år på rad.

Samtidig er kommuneøkonomien under press. Bemanningsnormen for barnehagene er underfinansiert. Fastlegeordningen er under press og finansieringen må styrkes. Den nye barnevernsreformen vil gi kommunene store kostnader. Og – kostnadene til nødvendig helse- og omsorgstilbud stiger stadig. Samtidig kommer nye og kostnadsdrivende krav til tjenester som renovasjon, brannvern og legevakt. Alt dette merker vi godt her i Sunndal. Vi som i tillegg er fratatt eiendomsskatten på industrianleggene ved Hydro Sunndal. Et varslet blått skattesjokk etter den blå valgseieren ved forrige Stortingsvalg. Dette fører til innsparinger og kostnadskutt i kommunen, og dyrere og dårligere kommunale tjenester til sunndalinger flest. Det kjenner vi alle på kroppen.

Arbeiderpartiet går til valg på å sørge for en sterk og forutsigbar kommuneøkonomi. For å sikre vår felles velferd, og vekst og bosetting i hele landet. Fordi vi har større ambisjoner for kommunene. Neste år foreslår vi 3 milliarder mer til kommunene enn regjeringen. Det er en start på arbeidet med å bedre kommuneøkonomien for å styrke viktige velferdstjenester som barnehagene, skolene, eldreomsorgen og de kommunale helsetjenestene. For Sunndal utgjør det om lag 3,6 millioner ekstra. Dette gir for eksempel rom for atten flere barnehageplasser. Eller fire flere grunnskolelærere. Eller tre flere sykehjemsplasser. Eller fem flere helsefagarbeidere. Samtidig garanterer vi at kommunene skal få kompensasjon for utgifter og tapte inntekter knyttet til håndteringen av koronapandemien nå i år.

Nå er det vanlige folk sin tur – og vanlige folk lever våre liv og får våre viktigste offentlige tjenester i kommunene.

Ståle Refstie