Leserinnlegg:

Pensjonerer seg etter 35 år i kommunen

Rolf Sandvik.  Foto: Gøran Rønning

Meninger

Tidligere enhetsleder Rolf Sandvik velger nå fra i dag den 9. juli 2021 å pensjonere seg, etter totalt 35 år i Halsa- og nå Heim kommune!

Som ansatt på TLM i Heim kommune med oppmøte på Liabø håper i alle fall undertegnede at Rolf vil frekventerer innom avdelingen enda en tid, og at hans lange erfaring og store kompetanse fortsatt blir til disposisjon! Flere med meg verdsatte hans kloke lederstil basert på stor grad av tillit og delegering.

Energiøkonomisering i kommunen med bakgrunn i Klima - og energiplanen (2010 - 2020). Som energiøkonom bør tidligere Enhetsleder Rolf Sandvik få en stjerne i kommunal virksomhet!

Halsa kommune gikk sammen med seks andre nordmørskommuner (Orkide' krafttak) og undertegnet i 2013 en genial energisparekonttrakt EPC (Energy Performance Contracting), der prinsippet var å tilbakebetale energisparetiltak direkte fra sparte energikostnader, en investering på 5,7 millioner kroner som skulle tilbakebetales med reduserte strømregninger. Halsa var først ute av samarbeidskommunene, og kom derved i fronten for energisparetiltakene! Gevinsten lå i halvering av energiforbruket av 5 store kommunale bygg, totalt 45 tiltak inngikk. Intensjonen lå i å halvere energiforbruket i disse byggene, en besparelse på 920 000 kilowattimer årlig, det vil si cirka 585 - 720 000 kroner spart per år! Innsparingen betydde at mer penger kunne brukes til andre viktige formål i kommunen!

Slik sett har Enhetsleder Rolf Sandvik vært en foregangsmann som passer direkte inn i sparetiltakene som nå Staten forventer gjennomført inn mot Klimakutt 2030!

Heim kommune, den 9. juli 2021

Lars Wiik, naturforvalter

ansatt på TLM (også verneombud)