Barnehage- og skolebruksplan i Sunndal

Anne Grete Fostervoll Lie 

Meninger

I Oppvekst- og Omsorgsutvalgsmøte tirsdag 24.08.21 var OO-sak 17/21, om den framtidige barnehage- og skolestruktur i Sunndal kommune oppe som sak. I utsettelsesforslaget som ble enstemmig vedtatt, oppfattet jeg ikke som innvalgt repr. i utvalget fra Høyre, at det i utsettelsesforslaget ble stemt for at Tredal skole dermed skulle legges ned. Noe en kan få inntrykk eller en oppfattelse av var resultatet, når en leser leserinnlegget/kommentaren i etterkant av møtet fra Sp-representanten Einar Moe i lokalpressen.

Jeg forstår at overraskelsen og skuffelsen var svært stor, og at mange ble lei seg - både barna, foreldre/foresatte, de ansatte og for innbyggerne tilknytta kretsen til Tredal skole, når en dermed får inntrykk eller oppfattelse av at dette lå inne som vedtak i utsettelsesforslaget.

Også en overraskelse for meg som var til stede som representant, og også stemte for utsettelsesforslaget.

Anne Grete Fostervoll Lie