Leserinnlegg

Hva skaper kvalitet i skolen?

- Hverken skolestørrelse eller antall elever i klassen ser ut til å være sentrale faktorer som kan forklare hva en god skole er, skriver Trond Hansen Riise. 

Meninger

Hverken skolestørrelse eller antall elever i klassen ser ut til å være sentrale faktorer som kan forklare hva en god skole er. Det er lærerens evne til å skape engasjement hos eleven som forklarer hvorfor noen skoler klarer å løfte elevenes læring.

I forbindelse med diskusjonen om barnehage – og skolebruksplanen i Sunndal er folk opptatt av hva en god skole er. John Hattie, en internasjonalt anerkjent og omstridt skoleforsker skapte stor oppstandelse da han i 2009 slo fast at små klasser, nivådeling, aldersblandede klasser, lekser, gratis skolemat, fritt skolevalg, heldagsskole og datastøttet undervisning ikke gir særlig uttelling. Oppsummert kan en si at dyktige og kompetente lærere som klarer å engasjere elevene i sin egen læring er alfa og omega. Kvalitet på tilbakemeldingene fra lærer, lærerens forhold til elevene og lærernes ledelse og klarhet i klasserommet forklarer best hvorfor noen elever utvikler så gode faglige- og sosiale ferdigheter. En annen anerkjent skoleforsker er Robert Pianta, fant mye av det samme som Hattie. Hva er god praksis slik at mine elever lærer mest mulig og utvikler seg sunt både praktisk, akademisk og sosialt? Lærerens varme, respekt, høflighet og interesse for elevenes livsverden, samt det å ha positive forventninger til elevene synes å skape gode skoler der elevene lærer mye.

Politikerne kan ikke bevilge seg til en god skole, de skapes ved at lærere, elever og foreldre over tid arbeider med tiltak som en har sikker kunnskap om bidrar til å øke elevenes læring og trivsel.

Trond Hansen Riise,

PPT Sunndal og Tingvoll