Leserinnlegg

Digital hele livet

Distrikts- og digitaliseringsminister, Linda Hofstad Helleland (H).  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Meninger

Eldreombud Bente Lund Jacobsen er i et avisinnlegg opptatt av eldre som ikke er digitale. Det er i høyeste grad også regjeringen. Siden 2014 har vi jobbet aktivt med å unngå digitalt utenforskap og digitale skiller blant innbyggerne. Sammen med KS har vi bidratt til at over 100 kommuner har gitt opplæringstilbud til sine innbyggere.

Ifølge Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er det cirka 130.000 innbyggere som ikke bruker IT og digitale tjenester. Digitalt utenforskap kan ha konsekvenser for nyhetskonsum, deltakelse i offentlig debatt og samfunnsliv og kan dermed være en trussel mot ytringsfriheten og deltakelse i demokratiet.

Dette er bakgrunnen for at regjeringen lanserer en ny strategi i starten av september som heter Digital hele livet. Hensikten er å forsterke og forbedre innsatsen for å motvirke digitalt utenforskap ved å sikre at alle gis tilgang til et likeverdig veilednings- og opplæringstilbud innen grunnleggende digital kompetanse i hele landet.

Tilbudene bør være tilpasset de endrede behov som innbyggere har gjennom ulike livsfaser. Regjeringen ønsker å bidra til å motivere og hjelpe de som i dag ikke har digital kompetanse slik at de kan ta del i vårt digitale samfunn.

Samtidig vet vi at det alltid vil være noen som ikke ønsker å bruke digitale løsninger eller kommunisere digitalt. Det må vi respektere.

Som innbygger kan du gi beskjed hvis du ikke ønsker å få post fra stat, fylkeskommune eller kommune digitalt. Det gjør du ved å reservere deg mot digital kommunikasjon til Digitaliseringsdirektoratet. Du vil da fremdeles få posten på papir. I klartekst betyr dette at dersom du reserverer deg, vil brev som inneholder informasjon som er viktig for deg, kun bli sendt til deg på papir. Det kan for eksempel være skatteoppgjøret, brev om tildeling av barnehageplass, en byggetillatelse eller vedtak om ytelser fra NAV. Har du reservert deg, gjelder det for hele offentlig sektor, både stat og kommune.

Det er viktig at offentlige og private tjenesteleverandører sørger for alternativer for de som ikke har mulighet til å bruke de digitale løsningene. Å behandle alle innbyggere og kunder på en god måte, med ulike alternativer, vil også være et konkurransefortrinn.

Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister (H)