Mot helg:

Walk-in-duppeditter

Det er noe som heter Walk-in-closet. Ikke er det en dans og ikke er det et klosett.

Mary Lilleløkken.  Foto: Magne Lillegård

«Koldjomfru? Kvan væt kva de e? Minn enn fanejunker da?»

Meninger

Men mange har det, og liker det godt. Det er et rom der de har sine klær, et slags omkledningsrom. Selv har jeg mange slike, og alle ser ut som det har vært geriljakrig der. Klær i taklampa, sko under kattmaten... Det er helt feil, for det skal jo være strøkent og minne om et værelse på en engelsk herregård i gamle tider.