Leserinnlegg:

Eldredagen 2021 i Heim

Bjarte Aasgaard var på plass med trekkspillet. (Arkivbilde fra Liatunfestivalen i 2018.)  Foto: Gøran Rønning

Meninger

Referat fra Eldredagen 2021 i Heim:

Den internasjonale eldredagen er 1. oktober, og ble av eldrerådet i Heim markert med arrangement på hotell Koselig Kyrksæterøra og på «Mors gryter» på Liabø denne dato.

Medlem av eldrerådet, Rolf Maridal ønsket i alt 32 deltakere vel møtt. Bjarte Aasgaard var på plass med trekkspillet. Rolf minnet om at det på grunn av pandemien ikke ble noen markering i 2020, men håpet at vi nå etter hvert skulle komme tilbake til mere normale tilstander. Vi startet med å synge: Sangen til bygda med musikk av Bjarte. Rolf leste deretter et dikt av Margrete Seter, «Kolles e vi vi».

Rolf var også innledningsvis innom fra debatten i fjernsynet om at det er dårlig matstell rundt om på våre alders og sykeheim med underernæring som resultat. Ut fra det vi vet har dette liten relevans lokalt hos oss, hvor alle etter det vi vet får meget god mat, noe som er godt å få høre.

Vi sang deretter «Høstvise» med tonefølge av Bjarte.

Tiden var så kommet for servering av middag. «Kjøtt i mørket» eller gjerne «sosakjøtt» som de fleste kaller det. Dessert, plomme/svisker i blanding og kaffe. Meget velsmakende, så en hjertelig takk til personalet ved «Mors gryter».

Det ble så 2 allsanger: Aldersglede og Vandringsmenn synger, før Rolf sang 2 sanger med musikk av Bjarte.

Karin Strand Bjerknes orienterte litt om de mulighetene det gir for oss eldre etter at vi nå har fått denne flotte svømmehallen her på Liabø. Hallen har et 25 meters basseng, samt et mindre varmebasseng. Dette kan gi fantastiske muligheter for trim og velvære for oss pensjonister. Nærmere info vil nok komme ut med det første.

Ny sang: Hils til de der hjemme med musikk av Bjarte.

Vi hadde nå fått besøk av John Ole Aspli fra Heim kommune som orienterte om eldrerådets funksjoner. Eldrerådet er nå et lovpålagt folkevalgt organ som alle kommuner og fylkeskommuner skal ha. Alle saker som gjelder eldre, skal forelegges rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Det er behov for eldreråd særlig fordi at eldre ofte er underrepresentert i folkevalgte organer. For å bli valgt må en være minst 60 år, valgperioden er 4 år som for det fleste andre utvalg i kommunen. Leder i Heim eldreråd er Arnfinn Volden, representant fra kommunestyret er Unni Dahl. Det ble en god runde med spørsmål, svar og forslag. Et godt innslag på eldredagen, så takk til John Ole Aspli.

Som en avslutning på en vellykket markering av eldredagen, sang vi «Nordlandsnetter» med tonefølge av Bjarte.

Rolf takket for fremmøtte, og ønsket alle vel hjem.

Ola Skålvik, referent.