Heimevernet på sparebluss?

- Det alvorligste etter mitt skjønn er at treningen for innsatsstyrken – HVs spydspiss – er betydelig redusert, mener Nils Tore Gjerde. Her er sjefen i Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, avbildet med HV-personell. 

Meninger

Opplysninger på nettstedet Aldrimer.no kan tyde på det. Det skal være mindre trening og dessuten mangel på utstyr og ammunisjon. Uten særlig skytetrening vil HV-mannskaper i en skarp situasjon få store problemer.

Det alvorligste etter mitt skjønn er at treningen for innsatsstyrken – HVs spydspiss – er betydelig redusert. For mannskapene skal den nå være ti dager og for befal 15 dager – en reduksjon på fem dager for begge grupper. Dette kan neppe være forsvarlig og styrker i hvert fall ikke beredskapen og landets sikkerhet. Aldri mer.no stiller også spørsmålstegn ved størrelsen på innsatsstyrken som opprinnelig skulle være på 3000 mann. Det spørs om tallet er nærmere 2500.

HV er nå ansvarlig for territorialforsvaret av Norge. Dette krever etter manges mening en større mannskapsstyrke og dessuten trening – i hvert fall som før reduksjonen. HV-sjefen må selvsagt disponere de bevilgede midler på best mulig måte. Ønsker regjering og Storting et robust Heimevern, må det flere midler til. I en tid med krig i Europa på 8. året er det viktig med kontroll over vårt territorium. Vi trenger ikke bare nye fly og ubåter, men også menn på bakken. Nedleggelsen av Sjøheimevernet med sine 160 kystmeldestasjoner og 130 fartøyer stasjonert langs kysten, bidrar neppe til det!

Nils Tore Gjerde,

medlem av Romsdal forsvarsforening