Valgkampen er over

Illustrasjon: Alf Ivar Bruseth 

Meninger

Valgløftet var gratis ferjer. Nå er det tatt ned til 30 prosent priskutt. Pengene hentes fra vegbudsjettet. Dermed stopper mye av planlagte utbedringer av riksveger, som trenger oppgradering.