Små steder er mye bedre enn fancy storsamfunn

«Pengene eller livet!» Dette var en setning som ble mye brukt da jeg var barn. Det var en cowboyuttalelse som gikk på at leverte en ikke fra seg pengene en hadde, ja, så måtte en bøte med livet.

Mary Lilleløkken.  Foto: Magne Lillegård

Toppidrett e så osoint. Fålk bli skrangelmager å bænskjør. Nei, ster opp ongan te å sats på diskos- kast hæll å bli sumo- brytar!

Meninger

Disse ord rant for meg, da jeg leste et leserinnlegg i en avis nylig. Det var en kar i Trondheim som trengte penger. Fordi han skulle ut på tur. Og haken var det, at han hadde mistet bankkortet sitt.