Leserinnlegg:

– Sunndal kommune bør ta folkehelseperspektivet på alvor

Viser til artikkel i Aura Avis 10.11-21: «Sunndal kommune har gitt Ductor tillatelse til å bygge på Håsøran».
Meninger

At kommunen i dette tilfellet har gitt en tillatelse til å bygge biogassanlegget på vilkår på Håsøran overrasker oss ikke. SUNS og Sunndal kommune har tilrettelagt for slik industri, uten at det er tatt hensyn til beboere, skole, barnehage, andre bedrifter, friluftsområde og verna naturområde. Dette burde overraske oss innbyggere mye mer. Sunndal kommune bør ta folkehelseperspektivet på alvor. At vi nå er kommet så langt at vi må sette vår lit til statsforvalter og noen andre instanser, vitner om at berørte parter ikke blir hørt. Hvem er det egentlig som skal/bør bestemme om et biogassanlegg skal legges så nært bebodd område?

En skulle tro at bestemmelsen over en så viktig sak som berører så mange på en negativ måte, ble behørig gjennomgått med befolkninga, som er og vil bli berørte parter. Vi ønsker i høyeste grad å få en redegjørelse og en forklaring på saksgangen i forhold til det planlagte biogassanlegget, da gjerne fra vår ordfører.

Hvordan er vi kommet dit vi står pr. i dag? Hvem har bestemt og vedtatt at det er greit med et biogassanlegg på Håsøran? De folkevalgte har etterspør sin rolle i dette, hvilken rolle har de folkevalgte? Vi vet at flere av de folkevalgte har støttet et nei til biogassanlegg på Håsøran. Er Sunndal kommune og administrasjonen fremdeles sterkt bekymra for et slik anlegg? En ordfører skal være en støttespiller og bidragsyter i saker som fremmer kommunens og innbyggernes interesser. Vi ønsker tilstedeværelse fra ordfører, da en stor del av befolkninga vi bli og er berørt av denne saka.

Vi skjønner at næringsutvikling er viktig og bra for kommunen vår, men ikke på bekostning av vår fysiske og psykiske helse, bo/leve - og oppvekstmiljø. Det finnes god dokumentasjon på hvordan det er å leve som nabo til slike anlegg, og hvor ofte utbyggers lovnader om utslipp, ikke holder mål. Med et slikt utgangspunkt, tør de som skal avgjøre dette å ta sjansen? Vi ønsker på ingen måte å måtte forholde oss til en slik «nabo!» Det håper og tror vi at de fleste i befolkninga heller ikke vil. Vi som bor og lever nært på industriområdet på Håsøran (som forøvrig er etablert lenge etter at husene hær ble bygd), lever stort sett i forståelsen av at det til tider kommer «industristøy» fra området. Det som det blir klaget på, er når det kommer vond lukt fra området. Framtida ser ikke lys ut, om vi må sitte inne i lufttette hus og sende klage på klage I forhold til vond lukt, evt giftige gassutslipp, utslipp i grunn, i sjø og elv. For de som bor nærmest vil det i tillegg komme bekymring for eksplosjonsfare. Erfaringer fra andre steder i landet tilsier at slike klager ikke fører til så mye, dessverre. Vi nekter å la oss bli overkjørt I denne saka.

Mvh:

Aksjonsgruppa NEI til biogassanlegg på Håsøran