Leder i Driva

Viktigst å få styringen

Illustrason: Alf Ivar Bruseth 

Meninger

Før julefreden senker seg er Støre-regjeringens statsbudsjettet på plass med SVs støtte. Kritikken mot budsjettjusteringen er forholdsvis mild.