Leserinnlegg:

- Når biblioteket i Surnadal kommune ikkje lenger ser seg råd til å abonnere på lokalavisa «Sør-Trøndelag» («eller Søra») blir grensegjerdet mellom kommunar og fylke høgare

Eivind Hasle. 

Meninger

Barndommens rike står høgt i kurs og mange vil helst ikkje miste kontakten med det. Men når biblioteket i Surnadal kommune ikkje lenger ser seg råd til å abonnere på lokalavisa «Sør-Trøndelag» («eller Søra») blir grensegjerdet mellom kommunar og fylke høgare og for mange av oss kontakten med barndommen og ungdommen vesentleg vanskelegare.

Aldri har vel avisa hatt meir stoff frå Rindal og Halsa? Ønskte då ikkje Surnadal å styrke kontakten over fylkesgrensa?

Eivind Hasle

Surndaling med kjensleband til Løkken