Mot helg med Mary

Den ville dansen av juleforberedelser

Det e foill jul, sjøl om det e midt i november. Slik er det blitt, det blir verre og verre år for år.

Mary Lilleløkken.  Foto: Magne Lillegård

Slekt æn sie; Nei, e ha itj vårre her sea sist e va her! Hm... nålles opplagt svar

Meninger

En blir på en måte blendet, eller handlingslammet, av alt en hører, leser, ser på butikker og på tv. En blir hektet på denne ville dansen av juleforberedelser om en vil eller ikke.