Leserinnlegg

Ka ska vi tru, da?

  Foto: Privat

Meninger

Det er fleire teng eg lura så på,

og det er engentleg vanskeleg å forstå.

Er det lite med vett og forstand,

hos de kvinner og menn som ska styr vår land.

Når sjølvaste presidenten går så fem på,

og bedyrer sin uskyld, «Jei ikke forstå».

No er det litt for mange som er i same båt,

som seier beklager, beklager, med tårer og gråt.

Og eg som trudd at stortingslønna var å leve me,

så dem slepp å kom i gapestokk til spott og til spe.

Ka med eit lite lynkurs i god folkeskikk,

så dem sett pris på de godan dem fekk.

Da dem som folkevalgt fikk plass ved kongens bord,

og skoill styre og stelle, og ha ei makt så stor.

Ved neste valg ska eg stem på partiet mitt,

det vil seie finn meg ein god stol hæm, og der ska eg sitt.

Ta her blir vel stempla som mobbing, vil e tru?

Det kjem frå æn sur elder mann som kalla se Jostu!


Jon Bjarne Husby