«Young at heart» tok juleferie med å synge for pensjonistene

Sanggruppa «Young at Heart» under ledelse av Lone Eines, tok første mandagen i advent juleferie etter å ha sunget på det åpne medlemsmøtet i Sunndal Pensjonistforening.
Meninger

Sanggruppas minikonsert var det kulturelle innslaget på novembermøtet i Pensjonistsenteret, og de frammøtte satte pris på den vakre sangen sangerne framførte. Ikke minst imponerte de med framføringa av en «bånsull»som dirigenten hadde omskrevet til «tel ho mor på Andøya». Og siden dette var siste opptreden før jul, måtte de bare avslutte med «Julen er her». Som takk overrakte pensjonistforningas leder, Knut Fredriksen, dirigenten en ildtopp, samtidig som han mintes «Fjellgardan mannskor».

Før det kulturrelle innslaget hadde Knut ønsket et 40-tall frammøtte velkomne. Ingen hadde bemerkninger til hverken innkalling eller sakliste. Som ord for dagen, hentet fra «Hva dagene vet», refererte han gode råd til jenter som sparker av seg skoene: Legg merke til hvilken veg tåspissene peker. Det kan spå både det ene og andre.

Alf Mæhle og Ingar Hoem, halvparten av «Trio Mix +», gjorde comeback med trekkspill og gitar, nå som «Duo Mix». Dermed var det bare å stemme i med allsagen «De nære ting».

Deretter «reklamerte» foreningslederen for julemiddagen på Helsetunet, som kommunen inviterer de eldre heimeboende til den 15. desember.

Så var det ergoterapeut Petter Bjørnbakks tur. Temaet var «Velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten i Sunndal», og i løpet av en lærerik halvtime rakk han å presentere en GPS til å henge rundt halsen, en medisindispenser og en elektronisk dørlås. Målsettinga er økt trygghet og selvstendighet som gjør at du mestrer hverdagen bedre, poengterte Bjørnbakk, og mottok en ildtopp som takk. At mange stilte spørsmål under veis, tyder på at temaet virkelig interesserte.

Mens møtedeltakerne ble servert en tallerken gryterett, kaffe og pepperkaker, ble det også gjennomført ei utlodning. Denne innbrakte NOK 3360.

Allsangen «Syng, syng og vær glad» innledet programposten «Eldrerådets kvarter», som rådets leder Arne Drøpping tok seg av. Han kunne fortelle at Eldrerådet hadde kommet med konstruktive forslag i de lokale budsjettforhandlingene. Det gjaldt både skysstjenesten og Pensjonistsenteret. Dessuten hadde en fått bra dekning i lokalpressen. Flere leserinnlegg til fordel for kampsakene er ønskelig og viktig, men prøv å tenke positivt, mente Drøpping. Det vil styrke arbeidet.

Foreningas leder, Knut, supplerte med stikkordene «kompetanse» og «plassser».

Møtet ble rundet av med allsangen «Der rosor aldrig dør», godt støttet av «Duo Mix», som fikk med seg en ildtopp heim etter møtet. Da hadde også de kjøkkenansvarlige og andre hjelpere, samt de frammøtte, fått sin takk og blitt ønsket «te løkk me jula».

Egil Knarvik, referent.