Vi kan ikke la det skje på vår vakt

Illustrasjon: Alf Ivar Bruseth 

Meninger

Nylig kom villaksen på rødlista til Artsdatabanken sammen med villreinen, ramsløken og 4.954 arter. Rødlista revideres hvert sjette år, og kom sist i 2015. Den gir en oversikt over arter i Norge som er utdøende, truete eller som i nær framtid kan bli truet.