Kommer Åsgårdsreia?

Illustrasjon: Alf Ivar Bruseth 

Meninger

Året startet med en nedtur med nedstenging og strenge smitteverntiltak - og 2021 avsluttes med nye, men ikke fullt så strenge tiltak. Nå har derimot en ny variant av viruset skapt ny usikkerhet. Det er selvsagt både nedslående og frustrerende - og slitsomt for mange. Men utviklingen i 2021 viser at Norge har et svært godt utgangspunkt.