I Norge er vi så heldige å få bo i et av verdens beste demokratier. Som nordmenn har vi innenfor et godt gjennomarbeidet regel- og lovverk, stor frihet både til å mene det vi vil og innenfor sømmelighetens grenser, si det vi vil. Vi har et demokrati der de forskjellige politiske partier kan utforme sin politikk og arbeide relativt fritt for å få den gjennomført. Selv med de store friheter vi har i vårt gode demokrati, går det likevel noen grenser som det kan være klokt å holde seg innenfor. En sak som det i relativt lang tid har vært høy tempratur i , er diskusjonen om føde og barseltilbudet for Nordmøre og Romsdal. Først måtte ca. 120.000 innbyggere på Nordmøre og i Romsdal på grunn av uenigheten om plasseringen av nytt sykehus, vente i mer enn 15 år på et sårt tiltrengt nytt og fremtidsrettet sykehus. Når så plasseringen etter hvert var klar og spaden endelig satt i jorda på Hjelset, tok diskusjon om fødetilbudet til Nordmøringer løs for alvor. Selv om saken etter hvert ble varm nok lokalt, ble den enda varmere etter at noen rikspolitikere under valgkampen i 2021 var på besøk i Kristiansund og lovet opprettholdelse av fødeavdelingen. Når så i tillegg Stortingsflertallet gjennom vedtak, påla sykehusledelsen regionalt og lokalt å foreta opprekruttering for fortsatt drift av fødeavdelingen i Kristiansund, et vedtak det etter hvert viste seg å være umulig å gjennomføre, må en vel kunne si at saken ble noe overopphetet. Som innbygger fra denne flotte delen av vårt fylke, vil jeg sterkt beklage utviklingen i saken. For det første vil jeg sterkt beklage at tre vel kvalifiserte i ledelsen av sykehuset Nordmøre og Romsdal, fant situasjon så uholdbar at de valgte å gå. For det andre vil jeg beklage ordbruken i den senere tids mediadiskusjon. Jeg vil for øvrig i den sammenheng, vise til et meget godt og seriøst leserinnlegg i RB 22. okt. 2022, der vernetjenesten ved sykehuset prøver å roe situasjon. For det tredje vil jeg beklage at Stortingsflertallet i valgkampens hete i 2021, vedtok at sykehusledelsen i region og foretak skulle bruke tid og penger på en rekruttering som viste seg å være umulig. I seriøsitetens navn, må det vel være slik at også rikspolitikere må ha et realistisk grunnlag som holder før de fatter vedtak. Enkelte ting kan ikke bare vedtas fordi det passer inn i situasjon. Dessverre viste det seg at vedtaket om å holde liv i to fødeavdelinger ved Sykehuset Nordmøre og Romsdal, ikke er mulig å sette ut i livet fordi det ikke finnes nok fagpersonell. En får inntrykk av at vedtaket var like håpløst som om at bonden skulle finne på å vedta at oksen skal begynne å levere melk. La vi inderlig håpe at ledelsen og de tillitsvalgte og vernetjenesten ved sykehuset Nordmøre og Romsdal, nå får den ro de må ha for å rydde i usakligheten i og omkring saken. Få den nødvendige ro som må til for at vi fortsatt skal ha et føde- og barseltilbud for nordmøringer og romsdalinger. Det er grenser for hvor dårlig en kan legge til rette for at folk skal orke å ta jobb under de forhold som enkelte på usaklig vis skaper. Jeg har lett etter noe som gir meg trøst i saken og funnet at det heldig vis er slik at de som uttrykker seg mest usaklig i saken, er i ferd med å miste sin injurierende kraft.

Mellvin Steinsvoll Venn av god helsetjeneste fra vugge til grav