– Gjentatt saksbehandlingsfeil og feil lovbruk i dommen, vitner om en slett behandling i Tingretten