Den 31.mai er det valg av konsept for Todalsfjordprosjektet i Møre og Romsdal sitt samferdselsutvalg. Leder Kristin Sørheim ønsker før dette møtet ein tilbakemelding frå kommunene Surnadal og Sunndal på alternativa. Det er ett dilemma å behandle dette før vi veit kva kommunene ønsker sier Sørheim til Aura Avis.

Ordfører, du seier i samme avis at det er kommunestyret som har behandla dette og har eierskap til saken og ein slik uttale kan ikkje komme før behandlinga 31.mai. Du seier at formannskapet kan drøfte dette i sitt møte den 30.mai.

Ordfører, det er vanlig slik eg kjenner det at ett vedtak gjelder til det eventuelt er fatta eit nytt. Den 25. november 2020 vedtok kommunestyret ein kommunedelplan for prosjektet det det vart vedtatt tunnel og bru over Todalsfjorden.

Ordfører, du kan dersom du meiner dette er ei viktig beslutning for Sunndal, kalle inn til kommunestyremøte den 30.mai. Dette dersom du som ordfører altså meiner at dette er ein viktig sak for innbyggerne. Du har mulighet til dette!

Eg og Sunndal FrP meiner at det er viktig for lokaldemokratiet og riktig at kommunens fremste valgte tillitsmenn og -kvinner skal og bør kunne delta i ein slik debatt. Debatten bør ikkje kun foregå i formannskapet, før møtet i samferdselsutvalget den 31.mai.

Grøa 24.mai 2023

Kjell Arne Nerland

Styremedlem Sunndal FrP