I dag er det 1. mai, arbeidernes internasjonale kampdag!

Fagforbundet står samlet som én stemme, og krever rettferdighet og verdighet for alle arbeidere. Ingen skal måtte stå alene i kampen for bedre lønns- og arbeidsvilkår.

Det nytter å være fagorganisert! Det lønner seg å være fagorganisert!

Fagforbundet bruker sin styrke og gir sin innsats for å sikre dine interesser som medlem og arbeider.

I 2024 er det hovedoppgjør.

I hovedoppgjøret forhandler Fagforbundet om bedre lønns- og arbeidsvilkår for alle våre medlemmer. Vi forhandler om å løfte kollektivt for å styrke vår felles framtid.

Hele laget skal med!

Vi krever et lønnsløft for alle, og mest til deg som har minst.

Et økonomisk løft for å gi hver enkelt arbeider og medlem ei lønn å leve av.

Et viktig skritt på veien mot å redusere forskjellene og dermed fremme bedre helse for alle arbeidere.

Slik får du som arbeider og vårt medlem, mulighet til å leve godt, trygt og helsetjenlig hele livet.

Fagforbundet kjemper for dine arbeidsvilkår og ivaretakelse av arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøloven regulerer ditt arbeidsforhold og arbeidsmiljø, og er vårt virkemiddel for å verne om din helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Fagforbundet Sunndal går i tog 1.mai i solidaritet med våre medlemmer og arbeidere, i omsorg for alle arbeidere som kjemper med sine liv for tryggere arbeidsforhold.

Vi går i tog for å vise vårt samhold i kampen om å bevare, forbedre og utvikle våre lønns- og arbeidsvilkår, her hjemme og internasjonalt.

Bli med på laget vårt!

La oss stå sammen og fortsette å kjempe for hele laget.

Fellesskapet er vår styrke! Sammen er vi sterke!

Gratulerer med dagen!

Styret i Fagforbundet Sunndal