Fra 20. mai kjører Staten og Sveriges Järnvägar (SJ) seks tog hver dag hver vei på Dovrebanen. I august vil Møre og Romsdal fylkeskommune legge ned togbussen til Dovrebanen. Nordmøre mister muligheten til å reise med buss og tog til Oslo.

Det er mye som er underlig med denne beslutningen, men jeg skal forsøke å holde meg til det jeg har litt greie på, kollektivtrafikk. Når Staten og SJ har råd til å kjøre seks tog med opptil 600 seter Oslo, - Oppdal og gudene skal vite at det koster penger, så må jo Møre og Romsdal fylkeskommune ha råd til å kjøre en buss fra Oppdal stasjon. Buss er billig.

Jeg er opptatt av at kollektivtransporten skal være et attraktivt alternativ. Da må rutene henge sammen, og det gjør de de fleste steder i Møre og Romsdal: Volda - Ørsta - Ålesund- Molde - Kristiansund, Ålesund - Bergen, Ålesund - Åndalsnes - Oslo, Molde - Åndalsnes - Oslo og Molde - Trondheim. Men altså ikke Kristiansund - Oppdal - Oslo.

Så her kommer min neste undring: Fylket vil stoppe togbussen fra Kristiansund på Sunndalsøra, men på Sunndalsøra har det jo ikke vært stasjon siden Aurabanen ble nedlagt i 1954 (skinnelangs.no). Fylket skal fortsette å kjøre 4 daglige avganger t/r Kristiansund - Sunndalsøra, og med all respekt for min vakre hjemkommune, det er jo ikke et sted å ende en busslinje. Manglende forbindelse til toget og hovedstaden vil selvsagt føre til at ruta får færre passasjerer (har fylket regnet med inntektstapet fra disse passasjerene? Vel det vet vi ikke, så bra var ikke nedleggelsessaken som politikerne fikk presentert), og med færre passasjerer står lokalruta Sunndalsøra - Kristiansund lagelig til for hogg neste gang fylkespolitikerne har brukt opp pengene.

Dette er ikke en konspirasjonsteori, det er bare å se på argumentasjonen om passasjertall i fylkestingssak 49/23. Og det faktum at Møre og Romsdal er den fylkeskommunen som har høyest gjeldsgrad

Og apropos passasjertall: Lokale media har vært preget av saker om at togbussen ikke har ventet på toget. En av de daglige togbussavgangene passer ikke med togtidene i det hele tatt. Dette bidrar til lave passasjertall, og det er fylkets skyld. I stedet for å se på hvorfor tallene er lave, og prøve å gjøre noe med det, foreslår fylket altså nedleggelse. Undring er kanskje et forsiktig uttrykk, men ja, jeg undres. Samtidig er det viktig å minne om fylkesadministrasjonens egen informasjon om at halvparten av rutene i Møre og Romsdal har færre passasjerer enn togbussen.

Jeg skrev at buss er billig, og denne ruta er den billigste. Sjåførkostnaden er den største kostnaden i bussdrift, og siden Oppdal - Sunndalsøra er den raskeste ruta, blir hver rutekilometer billig. Jeg har sagt tidligere til Aura Avis og Driva at fylket har regnet feil, fordi de har regnet gjennomsnitt. Denne ruta er billigere enn det gjennomsnittet de bruker. Differansen, og dermed feilen, er på 5-10 kr per km.

Kristiansund har ikke all verdens flytilbud, med 3-4 avganger til Oslo på hverdager, og har ofte de dyreste billettene av byene i fylket. Togtilbudet på Dovrebanen har økt til seks avganger. Det gjør kombinasjonen tog/ buss mer konkurransedyktig. Togbussen har et betydelig inntektspotensial. Togbussen en også en viktig del av kollektivnettverket som binder Nordmøre og fylket vårt sammen, og samtidig et godt lokaltilbud i Oppdal og Sunndal. Jeg foreslår ny satsing på togbussen i stedet for nedleggelse.

Av Odd Steinar Åfar Viseth