Når kan ein seie ein kjem frå Surnadal?

Folk frå Surnadal kallar seg surndalingar - eller blir det meir korrekt å seie surndalingar om du bur i dalføret Surnadalen?

Er vi frå Settemsdalen, Bøfjørden, Bøverfjorden, Todal, Stangvik og Kvenna surnadalingar?

Men vent no litt; det er eit dalføre i Surnadal som heiter Surnadalen - det er frå Rindal i nord ned til fjorden. Men kor går da sidegrensene?

Frå Nordmarka til oppi lia mot Knykjen og utover mot Eidet? Men bur ein i det dalføret kjem ein vel frå Surnadalen i Surnadal.

Eksempel på ei overskrift i Driva:

«Kontroll på Åsskardvegen retning MOT Surnadal.»

Men da er dei allereie i Surnadal, så er det da retninga mot Skei eller Haugaskaret, grensa til Heim, som meinast? Om dei sto på Åsskardvegen oppi Berseta, så kunne dei vel peike mot Surnadal og meine Bøverfjorden?

Eg har prøvd meg å seie eg er surndaling eg og, men da blir det raskt påpeika: «Nei, du er nå settemsdaling eller bøfjording.»

Så: kor bur ein som kjem frå Surnadal - ein plass som ikkje finns på kartet?

Ingrid Kristine Sollid