Hva betyr den nye revisjonen av konsesjonsvilkårene av 5. mars 2021 for laks og sjøørret i Surnavassdraget?

foto