Vi har en stor oppgave fremfor oss for å sikre gode og likeverdige helsetjenester, også for framtida. Da må vi ta vare på fagfolka våre. Et problem er at det har vært for mye deltid og for lite heltid, for dårlig rekruttering og vi har vært for avhengige av importert arbeidskraft, noe pandemien viste at var utrygt.

Å beholde det helsepersonellet vi har, i tillegg til å rekruttere og utdanne flere er en hovedjobb, noe også Helsepersonellkommisjonen har vært tydelig på. Vår felles helsetjeneste skal også i framtida være til stede over hele landet. Men enkelte steder i landet er det en akutt mangel på helsepersonell. Det kan gjøre at én enkelt sykemelding gjør at for eksempel en fødeavdeling må stenge. Slik kan det ikke være. Vi må prioritere hardere og vi må sikre en grunnbemanning som ikke sliter ut de ansatte. På den måten får vi bedre helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen uavhengige av bosted.

Vi vet at mange som jobber ufrivillig deltid i helsetjenestene opplever utrygghet og stress for å sikre seg nok vakter til å ha en lønn å leve av. Ufrivillig deltid gjøre at kvinner må ta de vaktene som er ledige, det fører til mye kvelds og helgearbeid som vanskeligere lar seg kombinere med familieliv og som gir høy slitasje

Den internasjonale kvinnedagen setter vi et flomlys på likestillingskampene som enda ikke er vunnet. Kvinner henger fortsatt etter på lønn, flest kvinner jobber deltid og det er store kjønnsforskjeller i flere bransjer. Omsorgssektoren er fortsatt altfor kvinnedominert. Vi trenger mer fokus på omsorgssektoren også i et likestillingsperspektiv. Det et viktig for pasienten, de ansatte og for samfunnet!

Faste hele stillinger sammen med bedre grunnbemanning og mer tillit til de ansatte, vil gjøre helse- og omsorgstjenesten bedre. Det gir pasientene færre ulike å forholde seg til, mer stabilitet og ro.

Arbeiderpartiet har allerede tatt grep og vi vet at det trengs og forventes enda mer. Vi har strammet inn loven for bruk av innleie i sykehusene og i omsorgstjenestene. Vi prioriterer faste ansettelser i hele stillinger. Her har ikke minst mange Arbeiderpartistyrte kommuner gått i front for å sikre retten til heltid, faste stillinger og økt bemanning. Vi har stoppa høyresidens privatisering av helsetjenesten vår og har laget en plan for heltid og god bemanning i omsorgstjenestene som nå skal gjennomføres. Men vi trenger et løft for de ansatte i helsetjenesten, det er viktig både i et likestillingsperspektiv, men også for å sikre gode helse- og omsorgstjenester for fremtida!

Av: Cecilie Myrseth helsepolitisk talsperson i Ap og Tove Elise Madland eldrepolitisk talsperson Ap.