- Det er med stor bekymring vi sender dette brevet

foto