Å skape bedre liv i Norge koster ikke et eneste tonn CO2