Men det som er nyheten i denne spørreundersøkelsen, er at bare 49% av innbyggerne i hele Heim ville sagt ja til en sammenslåing hvis det var folkeavstemning i dag!

Dette er en voldsom kritikk av ordføreren og posisjonen, som førte Heim inn på Robek etter bare ett års drift. Det har allerede gitt oppsigelser og kutt i tilbudet i utkantene, slik vi har sagt fra om siden 2016. Selvsagt har folk fått med seg dette. Likevel nevnes det bare så vidt av journalisten, og ikke i det hele tatt av redaktøren.

Redaktøren velger i stedet å advare mot løsrivelse, og som tidligere ber han politikerne om å jobbe sammen for å bygge en best mulig kommune. Og selvsagt: Å bedre det politiske klimaet: «Det innebærer at alle jobber for Heim kommune, ikke mot!» Men hvem er det som jobber mot Heim, redaktør? Vi som advarte mot pengebruken, regelbruddene og forskjellsbehandlingen, eller de som ikke ville høre? Folket har felt sin dom: 44% mener Heim har mislykkes. 7% vet ikke.

Vi venter fortsatt på å få besøke Kommunalministeren for få vite hvilke regler som gjelder for Halsa ved grensejustering eller deling. Så blir resten opp til folket. Og slik det ser ut nå, må politikerne i Heim ta seg kraftig sammen.

Skal prosjektet Heim lykkes, må ordføreren begynne å følge reglene, posisjonen må slutte med intriger og i stedet prøve å samarbeide, og kommunedirektøren må presentere forsvarlige budsjetter som tar i bruk hele kommunen. Og sist, og viktigst av alt: Pressen må begynne å stille kritiske spørsmål. Det må bli slutt på skjønnmalingen. Vi ser det igjen og igjen: Hvis ingen påpeker feilene som begås, blir det ingen endring i Heim kommune.

Einar Vaagland HalsaLista