Fastlegekrisen er en pasientsikkerhetsrisiko – det haster med tiltak

foto