Knapt noen samferdselsreformer er blitt gjennomført hurtigere enn Arbeiderpartiet og Senterpartiets krafttak for halverte fergetakster og gratis ferger for de minste sambandene. Helge Orten (H) mener redelighet er viktig i fergesaka. I så fall burde han nevnt følgende:

  • Da Høyre styrte på Stortinget, økte de ikke bare fergetakstene, men de økte dem langt mer enn andre priser.

  • Ingen snakket om halverte fergetakster før Arbeiderpartiet programfestet dette.

  • Så seint som i fjor foreslo Høyre å øke fergetakstene enda en gang (med hele 12,7%!)

Nå er Ap og Sp i ferd med å gjennomføre fergeprisreformen i ekspressfart. Orten står igjen på perrongen, og er plutselig er Høyre bare litt imot Ap og Sp sitt krafttak.

Da partiet Høyre fylte 100 år i 1984 sies det at partiet fikk en bremsekloss i gave fra Ap’s Gro Harlem Brundtland. Fergesaka understreker Brundtlands poeng.

Av Per Vidar Kjølmoen Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet