Gode hjemmebaserte tjenester i kommunen er avgjørende for å sikre at eldre kan bo hjemme og oppleve trygghet og sosial tilknytning. Dette kan inkludere hjemmehjelp, hjemmesykepleie, og andre støttetjenester som kan bidra til å opprettholde en god livskvalitet for eldre i deres eget hjem.

Det er også verdifullt å anerkjenne at mange eldre er en ressurs i samfunnet og bidrar med frivillig innsats. Å legge til rette for at eldre kan fortsette å delta og bidra aktivt i samfunnet, enten gjennom frivillig arbeid, deltakelse i organisasjoner eller andre aktiviteter, er viktig for å opprettholde deres sosiale engasjement og verdsettelse.

Sunndal Pensjonistsenter er et meget viktig møtepunkt som fremmer god helse. På dette grunnlag vil jeg også arbeide for at Sunndal pensjonistsenter blir en del av kommunens forvaltning, ikke bare som årlige tilskudd.

HUSK fra 10. august starter ordinær forhåndsstemming fra 09.00 og 15.00 ved servicekontoret på rådhuset. Godt valg.

Med vennlig hilsen

Stig Rune Andreassen, kandidat Sunndal Arbeiderparti