I sitt innlegg fremstiller han det som at vi har «enormt med strandet energi» som vi ikke får brukt eller solgt. Denne energien mener han må brukes til kryptomining for «å gjøre det svindyrt å angripe folkets frie pengesystem».

Som jeg viser i mitt innlegget, har Statnett akkurat gått ut med at vi i Midt-Norge kommer til å få et enda større kraftunderskudd de neste årene, vi blir mer avhengig av import fra omliggende områder og kommer til å være utsatt for «…svært høye prisnivåer». I tillegg kan vi bli nødt til å si nei til ny industri. Med større forbedringer av linjenettet sørover om 2-3 år, så er det nok lenge til vi opplever at overskudd av kraft er noe problem for Midt-Norge.

Kraftsystemet, som vi gjennom flere generasjoner har bygd opp for å kunne utvikle dagens velferdssamfunn og la det spire industri i hele landet, er velsignet med å bestå av en stor andel balansekraft. Denne balansekraften kan raskt slås av og på etter forbruk og tilgang på uregulerbar kraft. Dette er et system som er i balanse, og vi har muligheten til å lagre kraft når vi har overskudd. Vår balansekraft har en underkommunisert høy verdi i det framtidige energisystemet med mer og mer variabel kraft, samtidig som vannkraft er den desidert billigste kraften å produsere.

Å bruke høyverdig balansekraft for å produsere bitcoin, for å delta i et «lotteri», er tapping av en begrenset ressurs som vi for all del ikke må sløse med. Kraft til spille er i veldig liten grad et problem i Norge. Årsaken til at utvinning av bitcoin etableres i Norge er ikke at vi har store mengder kraft som går til spille, det handler bare om at vi har billig kraft.

Erik Dale sier også at Bitcoin kan være den nye oljen. Problemet med dette argumentet er at disse aktørene i stor grad er utenlandske og verdiene som utvinnes har ingen landegrense. Antall Bitcon som kan utvinnes er forhåndsbestemt, og etablering av miningfabrikker i Norge gir ikke en eneste ekstra bitcoin til verden. Det handler bare om at den som bruker mest strøm får flest av et begrenset antall bitcons, og da er billig norsk kraft det samme som økt profitt. Når en konstruerer en så strømkrevende kryptovaluta, i en verden som skriker etter grønn energi, er det på tide at noen tar seg en skikkelig rimelighetsbetraktning. Gjerne ta turen tilbake til tegnebrettet.

Når alt kommer til alt, så koker det ned til ett spørsmål. Er det ønskelig at vi i Surnadal, Rindal og Halsa skal risikere å øke strømforbruket med 50%, i en region som allerede er advart om kraftunderskudd, for å føre Eirk Dales kamp mot «en nasjonalstat, mangemilliardær eller hacker»?

For min egen del så ønsker jeg ikke at deltakelse «i et lotteri» i kampen mot det etablerte banksystemet skal tømme vårt område for kraft. For meg betyr varme i våre hjem og utvikling av lokalt næringsliv altfor mye.

Ole Joar Bruset / Surnadal Høyre