I følge en ny rapport er det et økende antall kvinner som forteller at de er blitt voldtatt eller utsatt for annen type vold. Årsaken til økningen kan være at den nye rapporten inkluderer såkalte sovevoldtekter, men det er likevel alvorlig. En tidligere rapport antyder at de groveste tilfellene av vold, overfallsvoldtekter, i hovedsak bare begås av spesielle grupper menn.

En av forskerne konkluderer med at «noe bør gjøres», men sier ikke hva.

Jeg tror ikke at det vil bli færre overfallsvoldtekter av å skrive et avisinnlegg 8. mars, men jeg tror en økt bevissthet rundt problemet kanskje kan inspirere politikere til å bli modigere og klarere i sin tale.

Siden jeg i år har valgt å fokusere på de mest alvorlige tilfellene av kvinnediskriminering, er det vanskelig å ikke nevne Afghanistan og Iran. Afghanske og iranske kvinner har kjempet lenge for grunnleggende rettigheter, slik som rett til utdanning, rett til arbeid, rett til å delta i samfunnsdebatten og å rett til å kunne bevege seg fritt omkring.

Alt dette er vanskelig i land som er underlagt strenge islamske regler, og vanskeligst er det i land hvor Taliban har makten. Kvinner som taler mot Taliban risikerer i praksis livet, og utviser derfor et stort mot ved å protestere.

Mange unge menn blir også henrettet i disse landene for å ha vist solidaritet og støtte til kvinner. Vi må vise vår solidaritet og støtte til afghanske og iranske kvinner, og til alle andre som kjemper for menneskerettigheter, frihet og demokrati. Vi er ikke frie før alle er frie!

Av Anisa Ali Aden