På mitt spørsmål om hva det er Frank Sve egentlig vil, svarer han at han lytter til folket, og for å underbygge sin påstand, ramser han opp en haug med vegstrekninger i Møre og Romsdal som han mener folket venter skal forbedres. Frank Sves liste er som følger – sitat: E-136 frå Ålesund til Bjorli Romsdalsaksen RV 70 Ny innfartsveg til Kristiansund Lønset- Hjelset uten bompengar. Todalsfjordkryssinga Talgsjøkryssinga Langfjordkryssinga E-39 Veibust-Blindheim-Moa Ny veg forbi Batnfjorden RV 15 Strynefjellet med arm til Geiranger Voldatunellen Rovdefjordbrua Sande Fastlandsamban Hamsundsaeembandet Storfjordsambandet Kjerringsundet - med Fastlandsamband utan Møreaksen Ny E-39 Ørsta- Festøya – sitat slutt. At det finnes folk langs de veistrekninger Frank Sve ramser opp, er det vel ikke noen tvil om. Det er vel heller ingen tvil om at det er mange andre strekninger også der folke venter på forbedringer, men for det første vet Frank Sve forbasket godt at de strekninger han ramser opp, er en blanding av både statlig og fylkeskommunalt ansvar. Han vet også svært godt hvilken økonomisk vanskelig situasjon Møre og Romsdal fylkeskommune er i og at han selv som fylkespolitiker og med samferdsel som politisk fagområde, har vært med å sette fylkeskommunen i den situasjon som vi ser i dag. Sannheten er at Møre og Romsdal fylkeskommune har ett etterslep i fylkesvegvedlikeholdet på mellom 9 og 10 mrd. norske kroner. Når så Frank Sve med den kunnskapen innen samferdselssektoren en skal forvente han har under panna, er stortingsrepresentant og plassert som første nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, likevel er så slarkete i sin informasjon til innbyggerne, er det ingen ting annet enn tragisk. Nei Frank Sve; det som jeg som innbygger og mange med meg forventer, er at folk i viktige posisjoner som du er plassert i, opptrer redelig og gir riktig opplysninger om viktige saker for samfunnet og utviklingen av Møre og Romsdal. Det forventes at du i din posisjon forteller sannheten om at hvis de statlige midler ikke blir brukt på de statlige veiene i Møre og Romsdal, så går de til statlige prosjekter i andre fylker.

Melvin Steinsvoll