I dagens møte i samferdselsutvalget ble saken diskutert. Utvalget vedtok med 8 mot 5 stemmer å forsøke og få til et spleiselag mellom kommunene på Nordmøre, Trøndelag fylkeskommune og eventuelt togselskap.

Dette har jeg dessverre liten tro på som en faktisk løsning, men det er godt politisk spill av Høyre, FrP, KrF og Venstre.

Først vedtar de å legge ned togbussen. Deretter sier de at den kan bestå dersom kommunene og Trøndelag vil betale.

De vet nok allerede at kommunene ikke kan betale. Tross alt er kollektivtransport fylket sitt ansvar og det er fylket som får penger fra staten til å drive kollektivtransport. På samme måte er det kommunene som får penger til å drive eldreomsorg. Dersom kommunene plutselig skulle betalt for buss, ville det vært som om fylket plutselig skulle betalt for eldreomsorg. Det henger ikke på greip.

Sunndalsordfører Ståle Refstie har derfor allerede varslet at han er skeptisk. «Vi vet at kommunene sliter med egen økonomi og det er fylkets ansvar å drive kollektivtilbud», sier han.

Det er drevne politikere som sitter i samferdselsutvalget for både Høyre, FrP, Venstre og KrF. De må ha visst at dette ville bli svaret fra kommunene og at det de foreslår ikke er en realistisk løsning. Det gir likevel mening for dem å gå for dette forslaget.

Når kommunene må si nei til en slik løsning, kan flertallspartiene si at de hadde en løsning, men at kommunene ikke ville. Dermed kan de skyve ansvaret og skylden over på kommunene.

Som løsning for å beholde togbussen er forslaget som ble lagt frem dårlig, men som politisk spinn, er det helt supert.

Jonas Maas Nilsen

Fylkestingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne Møre og Romsdal