Kommentar til nyhetsartikkel i Driva.

Noe av det beste jeg har lest på lenge er at det er satt i gang rydding langa elva Surna etter ekstremværet Gyda. Ønsker initiativtakerne og de som skal rydde lykke til.

Det ligger stadig noe søppel omkring - i bekker, langs veier og grøftekanter. Når vi vet hvilke farer dette har for vår natur, må vi være vårt ansvar bevisst. Det vil si at hver og en rydder etter oss selv.

R. N. Vullum