Som medlem av sentralstyret for den desidert største interesseorganisasjon for pensjonister i Norge, har jeg gjort et forsøk på å evaluere vårt arbeid og utvikling gjennom året.

Etter mer enn et år med restriksjoner, usikkerhet og medlemsnedgang som følge av Corona, ble året 2022 etter hvert mer normalt. Vi kunne gjennomføre det aller meste av det vi hadde planlagt både av møter og aktiviteter. Ikke minst, vi har på nytt begynt å få god sving på medlemstilslutningen igjen. I skrivende stund er medlemstallet kommet opp i ca. 260.000 og antallet øker hver dag.

Selv om svært mye av de oppgaver vi hadde planlagt å gjennomføre ble noe forsinket som følge av pandemien, har forbundets valgte ledelse sammen med dyktige ansatte både sentralt og regionalt, fått satt tydelige fotavtrykk på mange viktige saker for pensjonistene i Norge.

Fra en lang liste over saker som har er viktige å holde varme opp mot landets myndigheter, er følgende eksempler:

  • Kravet om å få tilbake vår forhandlingsrett.

  • En refusjonsordning i tannbehandlingen der vi har gjort forsøk på å fortelle at tennene er en minst like viktig del av kroppen som stortåa.

  • En anstendig pensjonsdannelse som er på linje med lønnsdannelsen generelt i Norge.

  • En sterk kostnadsvekst som følge av prisstigning på el-kraft, drivstoff og handlekurven.

  • Den urett som ligger i praktiseringen av fripoliseordningen.

  • En videreføring av eldreombudet.

Videre er det fra Pensjonistforbundets side, lagt stor vekt på å sette fokus på en helt nødvendig styrking av kommuneøkonomien. Slik økonomien er i svært mange kommuner i dag, med svært høy gjeld, økende rentenivå og et sterkt økende behov for helse og omsorgstjenester, er mange kommuner i den ulykksalige situasjon at de har store problemer med å yte de tjenester til innbyggerne som lovgivningen pålegger de.

Blant de mange tjenesteområder som kommunene har ansvaret for og som er i ferd med å bli ofret på sentraliseringens alter, er fastlegeordningen. Fastlegeordningen som kom i 2001, skulle gi alle uansett hvor de bor i Norge, rett til å ha en fastlege. Ordningen er i ferd med å kollapse, i dag mangler minst 150.000 norske borgere fastlege og verst er det i distriktene.

Forbundets målsettinger står fast. Vi gir oss ikke før våre rettferdige krav som vi fremmer på vegne av landets pensjonister, får en fornuftig løsning. Rettferdighet kan ikke bare besvares med nei. Nei må begrunnes så godt at vi pensjonister forstår hvorfor svaret er nei. Det er spesielt viktig med en god og forståelig forklaring overfor oss som husker godt alle de ja-svarene som kom i og rundt valgkampen i 2021.

For Pensjonistforbundet er tillit til vårt politiske system viktig. En av våre mange jobber fremover, blir å synliggjøre avvikene mellom lovgiverens mening med de lovfestede rettigheter som er gitt til innbyggerne og de plikter som er pålagt kommunene. De vanskeligheter som er i ferd med å vokse seg frem både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, kan ikke få lov til å utvikle seg. De lovfestede tjenester til innbyggerne må sikres både på kvantitet og kvalitet.

Kjære pensjonister. Vi er 1,3 mill. av oss i Norge og sammen skal vi nå frem med vårt budskap.

Aller først skal vi nå feire jul og jeg vil på vegne av Pensjonistforbundet og meg selv, ønske dere alle en riktig god jul og et godt, fredelig og aktivt nytt år 2023. Mvh Mellvin Steinsvoll Sentralstyremedlem