Heim bruker 1 TWh strøm i året, men produserer bare 0,3 TWh. Norge trenger 40 TWh innen 2030, og løsningene som foreslås er ENØK og vindmøller på land. Men i dag er bare halvparten av energien vi bruker fornybar. Det vil si at vi trenger 150 TWh til før det grønne skiftet er fullført. Er det gjennomførbart med vindmøller?

Konflikten på Fosen mellom staten og samene viser at det kan bli vanskelig å få plass til alle vindmøllene på land. De 151 vindturbinene der produserer 1,9 TWh. Det er ikke engang nok til å forsyne Wacker Holla med strøm, de er lovet 2,4 TWh innen 2027.

For å skaffe Norge enda 150 TWh med strøm, må det bygges 13.000 vindturbiner. Hvis vi setter dem etter hverandre langs veien fra Nordkapp til Lindesnes, vil de stå med 200 meters mellomrom.

Når det ikke finnes nok areal til å bygge ut vindkraften på land, er det vel like greit å plassere dem i havet først som sist? Planen er å starte i 2040. Det gir dyr strøm, omtrent på nivå med atomkraften, men beskjeden fra energiselskapene er tydelig: Strømmen blir aldri billig igjen.

Med mindre vi bygger ut vernede vassdrag. 200 TWh vannkraft er lett tilgjengelig. Spørsmålet blir om billig strøm er verdt det. Og hvor dyr strøm næringslivet tåler i konkurranse med utlandet. Dessverre fikk vi ingen svar, Heim Arbeiderparti ba om at saken måtte utsettes. Var de usikre på utfallet? Virket ikke partipisken denne gangen?

Einar Vaagland

HalsaLista