Viser til oppslag i avisa Driva 14.05.22 om standarden på Fv65 og manglende prioritering av denne veien, og 10.05 hvor Frank Sve blir presentert som en forkjemper for Fv65. Jeg er enig med Frank Sve i at Fv65 har ikke vært prioritert og framstår mer som en potetåker enn eksportvegen nord i Møre og Romsdal. Frank Sve har vært delaktig i fylkespolitikken i Møre og Romsdal siden 2003. I disse årene har det vært et ekstremt forfall på Fv65, og veien fremstår som den glemte fylkesveien veien i Møre og Romsdal og Trøndelag. Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Møre og Romsdal er gigantisk. (8,6 mrd. i Møre og Romsdal).

Se denne artikkelen: https://www.nrk.no/mr/krever-historisk-loft-for-darlige-fylkesveger-1.15318194

De aller fleste fylkespolitikerne i Møre og Romsdal har prioritert store prosjekter (tuneller, bruer og fastlandsforbindelser) og ikke vedlikehold av fylkesveiene. På Nordøyvegen i Møre og Romsdal bruker man nå over 2 millioner pr innbygger (5,6 MRD for 2700 innbyggere), viser til https://mrfylke.no/veg-og-kollektiv/vegprosjekt/fv.-659-nordoeyvegen - for å få realisert prosjektet.

• Hvor var forkjemperen for Fv65 når disse midlene ble brukt fra fylkesbudsjettet? • Hvor var forkjemperen da vi fikk skilt om dype spor i stedet for asfalt nedover Surnadalen fra fylket? • Hvilke prosjekter eller utbedringer har Frank Sve vært med å få til på Fv65 i sine 20 år i fylkespolitikken?

Fv65 er for viktig for næringslivet og vi som bor her til at den skal brukes som eksempel i et politisk spill for å skylde på hverandre. Vi fortjener politikere som ønsker å få til forbedringer av veien, og som faktisk klarer å prioritere midler til å utbedre Fv65. Fv65 fremstår som den glemte fylkesveien. Alle politikere som ønsker å arbeide for å oppgradere Fv65 er velkomne, også Frank Sve. Men å skylde på alle andre når man selv har vært i de fora (fylkestinget, samferdselsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune) hvor avgjørelsene har blitt tatt uten å makte å prioritere Fv65, ja da fremstår man ikke som en forkjemper for Fv65.

Rindal, 15.05.22. Håkon Fredriksen