"Å hevde at sauebøndene tar godt vare på sine beitedyr faller egentlig på sin egen urimelighet"

foto