«Ada på sokkel? Ingen grunn til hastverk». Det var tittelen på en kommentarartikkel jeg skrev i Aura Avis før pinse. Varaordfører Lusie Gjersvoll i Sunndal publiserte et motinnlegg på sin Facebook-side. Nå ser jeg at dette har havnet i Driva. Jeg synes det er uryddig av avisa å ta inn et tilsvar til en meningsytring, som flesteparten av avisas lesere aldri har sett.

For at også Drivas lesere skal få innblikk i hva Lusie Gjersvoll faktisk argumenterer mot, skal jeg her kort gjengi de viktigste punktene i min Aura Avis-artikkel:

- Ada er bare 26 år. Hun er langt fra ferdig med karrieren. Derfor er tidspunktet for å reise en statue feil.

- I tillegg til Ada, gjør også sunndalsjentene Guro Reiten og Andrine Hegerberg proffkarriere i utlandet. Disse er like gode sunndalsambassadører som Ada. At tre jenter fra et så lite og usentralt sted som Sunndalsøra drar ut i verden og presterer på høyt internasjonalt nivå samtidig, er helt unikt. Så langt har Ada flest trofeer av de tre. Men ingen vet hvordan disse karrierene ender.

- Dette handler derfor om mye mer enn antall seire i Champions League. Det blir både feil og urettferdig å sette den ene framfor de to andre.

Jeg avsluttet artikkelen på følgende måte: Om noen år, når Ada, Andrine og Guro har lagt opp, får politikerne i Sunndal muligheten til å reise en fotballstatue som det ikke vil finnes maken til i Norge – ja, kanskje ikke i hele verden: Tre foregangskvinner og inspiratorer, som viste at alt er mulig, på sokkel sammen.

Lars Steinar Ansnes